Effekte van sinkronisasie op immuunbeskerming

Effekte van sinkronisasie op immuunbeskerming

Ek het onlangs die geleentheid gehad om nuwe tegnologie te probeer. Ek het die kans gehad om die D2Dx-eenheid van te gebruik Nano Discovery. Hierdie eenheid meet immuunparameters in die bloed van die dier om die vlak van beskerming teen siektes te bepaal. Ek sien potensiaal in hierdie eenheid wat inligting verskaf om produsente te help om ingeligte behandeling- en voedingsbestuurbesluite te neem.

 

Historiese agtergrond

NAHMS-gesondheidsdata van die afgelope 20+ jaar het min verandering in siektevoorkoms by melkkalwers getoon. Verbeterings in dieregesondheid sal kom soos ons meer verstaan ​​oor die immuunstelsel en hoe ons dit met voedingsfaktore en die invloed van die mikrobioom kan moduleer.

Nano Discovery het verwantskappe getoon tussen D2Dx-tellings en totale serumproteïen, voorkoms van oorgangkoeisiekte, dragtigheidsyfer en daaglikse melkopbrengs. Wat die beesvleiskant betref, het hulle verwantskappe getoon tussen D2Dx-telling en gemiddelde daaglikse toename, sowel as die risiko van beesrespiratoriese siektes.

 

Proefontwerp

My doel was om die D2Dx-telling, siektevoorkoms en gemiddelde daaglikse toename van kalwers wat gegee is, te evalueer Sinkroniseer, 'n kalfproduk van MicroBasics. Om die meeste van my tyd met die eenheid te maak, het ek ook gekyk na die effek op D2DX-telling vir kalwers gegee Toesig kalf, ook 'n MicroBasics' produk, aangesien hulle van die hok na 'n groeppen geskuif is.

  • 50 kalwers is gegee Sinkroniseer Plak kort na geboorte.
  • 60 kalwers in die kontrolegroep
  • Alle kalwers het dieselfde gevoer tot met speen.
  • Bloed versamel op 88 dae oud.
  • Met die verskuiwing na die groephokke is kalwers in 2 groepe verdeel op grond van hul immuniteittelling. 1 groep ontvang Toesig kalf; die ander groep het geen behandeling ontvang nie.
  • Bloed word weer op 100 dae oud (7 dae nadat dit in die groeppen ingetrek is) versamel.
  • 50 kalwers is by die proef gevoeg, verdeel in 2 groepe om D2Dx-telling op 10 dae ouderdom te bepaal.

 

Sinkroniseer resultate

Kalwers gegee 1 buisie van Sinkroniseer Plak kort na geboorte was geneig om hoër D2Dx immuniteit tellings te hê op 88 dae oud.

 

As gevolg van die klein steekproefgrootte, het ons geen betekenisvolle verskil tussen siektevoorkoms by hierdie kalwers gesien of hulle gegee is nie Sinkroniseer Plak of nie. Ons het egter iets gesien wat 'n impak op die gemiddelde daaglikse toename kan voorstel.

 

Oorspronklik het ek met 'n klein proeflopie begin omdat ek onseker was oor die koste- en tydbelegging verbonde aan die gebruik van die D2Dx-eenheid. As gevolg van die resultate wat ek gekry het, het ek gevra om die proef uit te brei om nog 49 kalwers in te sluit sodat ons die effek van Sinkroniseer op 10 dae oud en voeg meer data en krag by die inligting wat ek reeds ingesamel het.

Wat ek gevind het, was 'n neiging wat daarop dui dat kalwers kry Sinkroniseer kort na geboorte het hoër D2Dx-immuniteittellings op dag 10 gehad.


Nadat die gesondheidsdata van beide proefgroepe saamgevoeg is, was my steekproefgrootte steeds te klein om baie verskille in gesondheidsgebeure tussen die 2 groepe op te spoor. Dit het egter wel gelyk of kalwers gegee Sinkroniseer het gelyk of hulle deur 'n longontstekingsgebeurtenis getrek het sonder enige verlies in GDT soos dié kalwers in die kontrolegroep (P<0.05). Meer gebruik van Sinkroniseer op hierdie plaas en data-ontleding sal ons help om te bepaal of hierdie verskil waar is.

Van die meeste kommer vir ons was die impak van Sinkroniseer op GDT. Ons sou hoop dat diere wat meer immuunbeskerming toon, baie beter deur siektegebeure sal trek en nie verliese in GDT as gevolg van daardie gesondheidsgebeurtenisse sal sien nie. Toe ons die groep kalwers van 110 na 149 uitgebrei het, het ons sterker krag tot die effek gesien en 'n neiging vir daardie diere wat ontvang Sinkroniseer om meer per dag te verdien as dié wat dit nie gedoen het nie.

 

Sinkroniseer

Beheer

P-waarde

Eerste Groep

1.72

1.65

0.23

Uitgebreide groep

1.71

1.64

0.12

 

 

Toesig resultate

Toe ons kalwers na groepbehuising geskuif het, het ons opgemerk dat kalwers met laer immuuntellings in die hok meer geneig is om te verhoog nadat hulle in die groephok ingetrek het. Kalwers met lae immuniteittellings wat 30 ml ontvang het Toesig kalf voordat u na die groeppen gaan, was meer geneig om 'n groter toename in D2Dx-immuuntelling te hê. Kalwers met reeds hoë immuniteittellings het blykbaar nie soveel by die Toesigkalf. Om dit alles op te som, sonder toesig by die verskuiwing na die groeppenne, het immuniteittellings minder verander en was meer lukraak.

Toesigkalf word tipies in die melk gevoer om siekte te voorkom, en ek hoop om meer te kyk na die effek van D2Dx immuniteit telling gedurende hierdie tyd in 'n toekomstige studie.

 

Gevolgtrekkings

Die gebruik van die D2Dx-immuniteitseenheid stel ons in staat om humorale immuunkomponente in die bloed van die dier te meet. Die gebruik van die eenheid het my toegelaat om te leer oor die effek op hierdie telling vir kalwers gegee Sync en Toesig kalf. Alhoewel dit steeds 'n klein steekproefgrootte is, dui die resultate daarop dat kalwers wat Sync gegee is binne die eerste 24 uur van die lewe geneig was om hoër immuniteittellings op dag 10, dag 88 en hoër GDT te hê in vergelyking met kalwers wat nie Sync gekry het nie. Kalwers met lae immuniteit tellings op 88 dae ouderdom wat Surveillance Calf gegee het, het 'n groter verhoging in immuun telling op 100 dae ouderdom gehad as kalwers met lae immuniteit tellings wat nie gekry het nie Toesig kalf.

Kalwers met 'n hoër immuniteittelling behoort beter beskerming teen siektes te hê en laer verliese in GDT te toon as kalwers met laer tellings. Hierdie inligting kan ons help om ons kalfvoedingsprogramme aan te pas om rekening te hou met komponente wat dermgesondheid en immuniteit sal ondersteun.

Nadat ek ervaar het wat betrokke is by die gebruik van die D2Dx-immuniteitseenheid, sien ek uit daarna om dit in my volgende proeflopie te gebruik!

Sinkronisering is beskikbaar in 'n plak, poeier, en bolus vorms. Surveillance Calf is beskikbaar om te koop na hierdie skakel.

 

Geskryf deur: Mariah Gull, MS


Los kommentaar

Let wel, kommentaar moet goedgekeur word voordat dit gepubliseer word